For mig er det at male at skabe noget i former og farver, der fortolker virkeligheden. Mine abstrakte værker udspringer af naturens mangfoldighed, der på én gang afspejler kaos og struktur. Jeg er optaget af det organiske formsprog, som frembringes med bevægelser og transparente flader gennem mange lag maling. Målet er dybde og liv i billedet.

I den frie, kreative proces blandes farver og påføres med pensel og spatel. Efter en spontan udfoldelse, hvor det underbevidste spiller ind, stræber jeg efter harmoni i helheden, men på en måde, hvor beskueren samtidig oplever delelementerne ved en tilbagevendende ‘vandring’ i værket. Mine farvevalg er påvirket af naturen og årstiderne, men jeg afsøger også andre toner af paletten, hvor klare, lyse farver og legende aspekter træder tydeligere frem.

Mine tegninger holder mig forankret i naturalismen med det poetiske udtryk som mål på baggrund af de inspirationer, jeg får i mine nære omgivelser såvel som i det fremmede og mere eksotiske på rejser i Danmark og udlandet.

Kunstens grundlæggende betydning i mine værker er at udtrykke og fastholde menneskets forbundethed med naturen, som i dag trues af store ændringer og muligt sammenbrud.